Počet bodov:
Popis:  9b

V kráľovstve bol kúzelný kruh, ktorý sa nachádzal uprostred záhrady. Bol veľmi záhadný a nikto nevedel, odkiaľ sa vzal. Keď sa o ňom dozvedel kráľ, rozhodol sa, že ho využije na vyriešenie zložitej úlohy s uhlami.

Na kružnicu nakreslil štyri body \(A, B, C\) a \(D\) tak, že \(|AB| = |BC| = |CD|\). Potom nariadil svojim matematikom, aby vypočítali veľkosť uhla \(ABC\), ak vedia, že osi uhlov \(ABD\) a \(ACD\) sa pretínajú v bode \(E\) a priamky \(AE\), \(CD\) sú rovnobežné. Nájdite veľkosť uhla \(ABC\) aj vy.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.