Počet bodov:
Popis:  9b

Jožo s Mišom sa boli prejsť po kráľovstve a aby sa nenudili, vymysleli si hru. Jožo si vybral celé číslo od \(1\) do \(2023\) (vrátane) a Mišo sa ho snažil uhádnuť. Mišo si mohol vybrať ľubovoľné kladné celé číslo \(d\) a spýtať sa Joža otázku: „Je tvoje číslo deliteľné číslom \(d\)?“ Jožo na otázku pravdivo odpovedal áno alebo nie. Takýchto otázok sa Mišo spýtal niekoľko, až nakoniec vedel s istotou povedať, aké číslo si Jožo vybral.

Najmenej koľko otázok Mišovi určite stačilo, aby vedel jednoznačne určiť Jožovo číslo?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.