Počet bodov:
Popis:  9b

Žirafka Mati sa prechádzala púšťou, keď tu kútikom oka zbadala veľké trojuholníkové objekty. Po chvíli úpenlivého hľadenia si uvedomila, že to vyzerá ako jej obľúbené sčítacie pyramídy. Tu sa však nič nesčituje! Bola z toho rozhorčená, a tak si začala do piesku kresliť klasickú sčítaciu pyramídu.

Sčítaciu pyramída má základňu veľkosti \(6\)1 a naspodu má \(6\) po sebe idúcich čísel, v ľubovoľnom poradí. Keď pyramídu žirafka vyplnila, navrchu jej vyšlo číslo \(2022\). Avšak keď sa o rok vrátila pozrieť pyramídy, svoju už v piesku nenašla. Aké čísla mohli byť na spodnom poschodí pôvodnej pyramídy, a v akom poradí? Nájdite všetky možnosti.


  1. Teda číslo je vždy súčtom tých dvoch pod ním a úplne naspodku je \(6\) čísel.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.