Počet bodov:
Popis:  9b

Keďže sa už vedúci usadili, môžu si zosumarizovať dej a rozdeliť dejové postavy. Keď si ich však rozdelili rovným dielom, zistili, že každý ich bude v jednom momente stvárňovať dve.

Nájdite všetky celé nezáporné čísla \(a, b\) také, že \(a^2=b \cdot (b+7)\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.