Počet bodov:
Popis:  9b

Vedúci by radi mali prehľad o tom, kde vo vlaku sedia ktorí účastníci. Na to je potrebné pozerať sa na nich pod správnym uhlom. Na niektorých pod \(60\)-stupňovým, na iných pod \(45\)-stupňovým. Pomôžte im nájsť všetky potrebné uhly.

V trojuholníku \(ABC\) zvolíme bod \(D\) na strane \(BC\) tak, aby \(|BD| = 2 \cdot |CD|\). Vieme, že \(|\sphericalangle BDA| = 60^\circ\) a \(|\sphericalangle BCA| = 45^\circ\). Určte veľkosť uhla \(ABC\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.