Počet bodov:
Popis:  9b

Ako vedúci a účastníci prechádzali ponad Poprad1 a popod Tatry, tešili sa na krásne výhľady. Nepríjemne ich preto prekvapila protihluková stena, ktorá sa stále zvyšovala a stále viac a viac im uberala z výhľadu na malebné hory a slnečný svit aj Svit. Začalo ich preto zaujímať, akú funkciu má taká vysoká protihluková stena a aká najmenej vysoká musela byť.

Nech \(f\) je funkcia z kladných celých čísel do kladných celých čísel spĺňajúca

  1. \(f(ab)=f(a)f(b)\) pre všetky celé kladné čísla \(a\), \(b\),

  2. \(f(a)<f(b)\) pre všetky \(a<b\),

  3. \(f(3)\geq 7\).

Nájdite najmenšiu možnú hodnotu, ktorú môže nadobúdať \(f(3)\).


  1. rieku

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.