Počet bodov:
Popis:  9b

Vedúci dotancovali, ale piesok ešte nebol z trate odprataný, a tak sa ho všetci cestujúci rozhodli ísť odpratávať. Odpratávali ho svorne zrnko po zrnku. Niektoré zrnká išli ľahšie a zvládol ich odpratať samotný cestujúci, s inými si však museli poradiť aj viacerí. Keď už bol všetok piesok odprataný, vlakvedúci chcel oceniť najusilovnejších odpratávačov. Na to by však o každom z nich musel vedieť, akú množinu zrniek piesku odpratal.

Majme sto množín. V každom kroku si vie vlakvedúci vybrať dve množiny a zistiť ich prienik aj zjednotenie. Nájdite najmenší možný počet krokov, na ktorý vie vlakvedúci zistiť presný obsah všetkých množín.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.