Koniec kola: 3. október 2022 23:59
6 dní
# Meno: R. Škola K. 1 2 3 4 5 6 7
1. Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 1 ? ? ? ? ? 0
Oliver Seman1 GALEJE 1 ? ? ? 0
Libuše Frimlova2 Iná škola 2 ? ? 0
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 2 ? ? ? ? 0
Lucia Lehotská1 sosvetnr 1 ? ? ? ? 0
Viktor Oravkin9zš GBajkBA 0 ? ? ? ? 0
Koniec kola: 3. október 2022 23:59
6 dní
# Meno: R. Škola K. 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 8 ? ? ? 0
Adam Džavoronok4 GPošKE 10 ? ? ? ? ? 0
Alica Dományová3 GAMČA 10 ? ? ? 0
Uršuľa Mária Kossaczká3 GAMČA 8 ? ? ? ? ? 0
Stanislav Barčák3 GVOZA 5 ? 0
Gabriela Ježíková2 GJH 4 ? ? 0
Peter Czimmermann3 GVOZA 5 ? ? ? ? ? ? 0
Michal Almáši4 GPMKE 6 ? ? 0
Dominik Rigasz2 GJH 4 ? ? ? ? 0
Marek Perignat4 Iná škola 5 ? ? ? 0
Lucia Lehotská1 sosvetnr 1 ? ? ? 0
Tobiáš Borsík4 GLevic 4 ? 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní