Počet bodov:
Popis:  9b

Keď vedúci konečne vošli do vlaku, zistili, že ich vozeň má \(100\) sedadiel očíslovaných číslami \(1\)\(100\), ktoré sú rozmiestnené do mriežky \(10 \times 10\). Dokážte, že Mati a Danko si vedia sadnúť na \(2\) susediace sedadlá (vedľa seba alebo tesne za sebou), ktorých čísla majú rozdiel aspoň \(6\), bez ohľadu na to, ako sú sedadlá očíslované.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.