KMS 2. kolo, 1. časť, 39. ročník KMS

Koniec kola: 6. november 2017 23:59
13 days

Zoznam úloh

# Úloha Kategória Max. body
1. Kreatívne Mirove Schopnosti KMS-alfa popis: 9
2. Kruhové Mestské Spoje KMS-alfa popis: 9
3. Kriminálka Miro Slúži KMS-alfa popis: 9
4. Klub Mirových Spoluhráčov KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Koláč Mira Sýti KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Kombinatoriku Miro Stopuje KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kružnice Medziľudských Súvislostí KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kachličky Miro Skrášľuje KMS-beta popis: 9
9. Kolinearita — Mirova Spokojnosť KMS-beta popis: 9
10. Kvinťanov Miro Skúša KMS-beta popis: 9

Archív zadaní