Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Kreslenie Mnohých Spojníc vzorák KMS-alfa popis: 9
2. Kopanie Minizápasových Striel vzorák KMS-alfa popis: 9
3. Kráti Marek Symboly vzorák KMS-alfa popis: 9
4. Kristínka Maľuje Štvorec vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Komparuj Mocnejšiu Stranu vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Kolotoč Mnohých Sedadiel vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Konečná Množina Symetrie vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kričiaca Mnohodetná Skupina vzorák KMS-beta popis: 9
9. Kružnica Mojej Sestry vzorák KMS-beta popis: 9
10. Koeficienty Maťovej Schovávačky vzorák KMS-beta popis: 9

Archív zadaní