Počet bodov:
Popis:  9b

Kristínka si od svojej mladšej sestry Alžbetky požičala kriedy troch farieb. Po hodine vytrvalého kreslenia nimi zafarbila1 celý betónový štvorec so stranou dĺžky \(1\, \mathrm{m}\). Dokážte, že v zafarbenom štvorci existuje dvojica bodov \(P,\,Q\) rovnakej farby, ktorých vzdialenosť je väčšia ako \(1,00778\, \mathrm{m}\).


  1. Teda každý bod štvorca (vrátane vnútorných) je zafarbený práve jednou z troch farieb.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.