Adresa pre korešpondenciu

KMS
OATČ KAGDM FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Otázky

  • korešpondenčná časť, otázky k úloham a čokoľvek ostatné - kms~kms~sk
  • financie - Anna Tunová - annatunova~gmail~com
  • knižnica - Alžbeta Bohiniková - alzbeta~bohinikova~gmail~com
  • výlety - Anna Tunová - annatunova~gmail~com

Čas poslednej úpravy: 17. september 2020 21:10