Adresa pre korešpondenciu

KMS
OATČ KAGDM FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Otázky

  • korešpondenčná časť, otázky k úloham a čokoľvek ostatné -- kms@kms.sk
  • financie -- Diana Škrhová (diana.skrhova@trojsten.sk)

Čas poslednej úpravy: 23. jún 2022 17:36