Adresa pre korešpondenciu

KMS
OATČ KAGDM FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Otázky

  • korešpondenčná časť, otázky k úloham a čokoľvek ostatné -- kms ~ at ~ kms.sk
  • financie -- Jakub Skaloš (jakub.skalos ~ at ~ trojsten.sk)

Čas poslednej úpravy: 1. máj 2023 10:54