Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Kreatívne Mirove Schopnosti (κ ≤ 1) vzorák KMS-alfa popis: 9
2. Kruhové Mestské Spoje (κ ≤ 2) vzorák KMS-alfa popis: 9
3. Kriminálka Miro Slúži (κ ≤ 3) vzorák KMS-alfa popis: 9
4. Klub Mirových Spoluhráčov (κ ≤ 4) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Koláč Mira Sýti (κ ≤ 7) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Kombinatoriku Miro Stopuje vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kružnice Medziľudských Súvislostí vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kachličky Miro Skrášľuje vzorák KMS-beta popis: 9
9. Kolinearita — Mirova Spokojnosť vzorák KMS-beta popis: 9
10. Kvinťanov Miro Skúša vzorák KMS-beta popis: 9

Archív zadaní