Koniec kola: 1. marec 2021 23:59
3 dni
# Meno: R. Škola K. 1 2 3 4 5 6 7
1. Eliška Macáková1 SZScenada 3 ? ? ? ? 0
Samuel Vaško2 GJH 3 ? 0
Martin Kopčány2 GBrez 3 ? ? ? ? ? 0
Alica Dományová1 GAMČA 2 ? ? ? 0
Samo Kosík1 GMetBA 1 ? ? 0
Eliška Kaločová2 GBZA 3 ? ? ? 0
Michal Pecho3 SDubn 3 ? ? ? 0
Stanislav Barcak1 GVOZA 1 ? 0
Ivan Marianek1 GJGT 1 ? ? ? 0
Júlia Mnichová1 GKromp 1 ? ? ? 0
Michaela Vicáňová1 GDKubí 1 ? ? ? 0
Jozef Lukačovič1 Iná škola 1 ? ? ? ? 0
Jakub Kovalík1 GJAR 1 ? 0
Michal Šrank3 Iná škola 3 ? 0
Koniec kola: 1. marec 2021 23:59
3 dni
# Meno: R. Škola K. 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Matej Urban4 GAMČA 13 ? ? ? 0
Eliška Macáková1 SZScenada 3 ? ? ? ? ? 0
Paľko Šimkovič4 GPUK 4 ? ? ? ? 0
Lukáš Gáborik4 GJGT 11 ? ? 0
Ela Vojtková3 GAMČA 7 ? ? ? ? 0
Magdaléna Mišinová4 gymkepler 10 ? ? ? ? 0
Barbora Novosadová3 PiaGTN 5 ? ? ? ? ? 0
Csaba Daniel Farkaš3 Iná škola 4 ? ? ? ? ? ? 0
Martin Kopčány2 GBrez 3 ? ? ? ? ? ? ? ? 0
Ján Plachý3 GPriev 4 ? ? ? ? 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní