Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Kružnicové Máriine Šaty vzorák KMS-alfa popis: 9
2. Kruh Máme Skazený vzorák KMS-alfa popis: 9
3. Kočiar Miesto Súpravy vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
4. Kríza Miestneho Strážnika vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Krtkove Malé Starosti vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Kalkulácia Mokrosti Sadeníc vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kresba Modifikácie Školstva vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Konštanty Musíme Škálovať vzorák KMS-beta popis: 9
9. Kartičky Matematikov Sčítavame vzorák KMS-beta popis: 10
10. Kapitola Medzipriestorového Štvoruholníka vzorák KMS-beta popis: 10

Archív zadaní