Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Kojenecké Močenie Spodkov $\left(\kappa \le 1\right)$ vzorák KMS-alfa popis: 9
2. Kalendár Mayských Súhvezdí $\left(\kappa \le 2\right)$ vzorák KMS-alfa popis: 9
3. Krabice Máme Skryté $\left(\kappa \le 3\right)$ vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
4. Koniec Mrzutého Sváru $\left(\kappa \le 5\right)$ vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Kolobeh Mokrých Skúmaviek $\left(\kappa \le 8\right)$ vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Klub Morských Sépií vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kvartický Mnohočlen Schovaný vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kolmíc Miesto Stretu vzorák KMS-beta popis: 9
9. Kardinalita Množiny Štvorcová vzorák KMS-beta popis: 10
10. Kraje Malej Sféry vzorák KMS-beta popis: 10

Archív zadaní