Počet bodov:
Popis:  10b

Aké formácie tvoria muchy prenášajúce spavú chorobu? Štvor-tse.

Nech \(n\) je kladné celé číslo. Uvažujme počet usporiadaných dvojíc kladných celých čísel \((a, b)\) takých, že číslo \[\frac{ab}{a+b}\] je celé a delí \(n\). Ukážte, že pre všetky \(n\) je tento počet druhou mocninou celého čísla.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.