Počet bodov:
Popis:  9b

Prečo sa chce kružnica vpísaná hrať s trojuholníkom? Lebo je do neho.

V trojuholníku \(ABC\) označme \(D\) priesečník osi uhla \(BAC\) a strany \(BC\). Os úsečky \(AD\) pretína osi uhlov \(CBA\) a \(ACB\) postupne v bodoch \(K\) a \(L\). Dokážte, že stred vpísanej kružnice trojuholníka \(ABC\) je priesečníkom výšok trojuholníka \(KLD\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.