Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Kapitán Modrobrada Súperí (κ ≤ 1) vzorák KMS-alfa popis: 9
2. Kde Miznú Stopy (κ ≤ 2) vzorák KMS-alfa popis: 9
3. Kompletne Magický Štvorec (κ ≤ 3) vzorák KMS-alfa popis: 9
4. Kapitán Manipuluje Súmernosťou (κ ≤ 4) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Kladných Máme Silákov (κ ≤ 7) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Kolonizácia Morského Súostrovia vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kapitán, Maršál, Stotník vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kolmice Môjho Štvoruholníka vzorák KMS-beta popis: 9
9. Káčka Množiny S vzorák KMS-beta popis: 9
10. Kynoženie Mestských Snejkov vzorák KMS-beta popis: 9

Archív zadaní