Počet bodov:
Popis:  9b

Kapitán sa zapozeral do lodného radaru, aby si pozrel, kde pristáť. Radar ohraničuje kružnica \(r\), na ktorej ležia body \(A\), \(B\), \(C\), \(D\) tak, že úsečky \(AC\) a \(BD\) sú na seba kolmé. Kapitán si zobral priamku \(AC\) a jej obraz v osovej súmernosti podľa osi uhla \(BAD\) označil \(g\). Dokážte, že priamka \(g\) prechádza stredom kružnice \(r\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.