Koniec kola: 5. október 2020 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola K. 1 2 3 4 5 6 7
1. Eliška Macáková1 SZScenada 3 ? ? ? ? 0
Filip Jay Doba2 ŠpMNDaG 2 ? ? ? ? ? 0
Csaba Daniel Farkaš3 Iná škola 3 ? ? ? ? 0
Barbora Marcinčáková2 GALEJE 2 ? 0
Martin Kopčány2 GBrez 3 ? ? ? ? ? 0
Alica Dományová1 GAMČA 2 ? ? ? ? 0
Alex Diko2 GJH 3 ? ? ? ? ? 0
Ivan Marianek1 GJGT 1 ? ? ? ? 0
Martina Vilinová2 GBAS 2 ? ? ? 0
Júlia Mnichová1 GKromp 1 ? ? 0
Koniec kola: 5. október 2020 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola K. 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Lukáš Gáborik4 GJGT 10 ? 0
Peter Kochelka3 GJGT 6 ? ? ? ? 0
Ela Vojtková3 GAMČA 7 ? 0
Tereza Škublová4 GAMČA 8 ? 0
Magdaléna Mišinová4 gymkepler 9 ? 0
Patrik Fábrik3 GJH 4 ? ? ? ? 0
Samuel Longauer3 GJH 6 ? ? ? ? ? 0
Csaba Daniel Farkaš3 Iná škola 3 ? ? ? ? ? ? 0
Martin Kopčány2 GBrez 3 ? ? ? ? ? ? ? 0
Ján Plachý3 GPriev 4 ? 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní