Koniec kola: 30. september 2019 23:59
14 days

Zoznam úloh

# Úloha Kategória Max. body
1. Koláčik Mojej Starkej (κ ≤ 1) KMS-alfa popis: 9
2. Ktorá Minca Spadla (κ ≤ 2) KMS-alfa popis: 9
3. Krivky Mám Súbežné (κ ≤ 3) KMS-alfa KMS-beta popis: 9
4. Kilá Musia Sedieť (κ ≤ 5) KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Každý Miluje Sladkosti (κ ≤ 8) KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Krátenie Mocniny Sedemnástky KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kradnutie Mincí Strieborných KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kolmicu Musím Spraviť KMS-beta popis: 9
9. Kuchtenie Múčnika Starkinho KMS-beta popis: 10
10. Knižka Moja Stratená KMS-beta popis: 10

Archív zadaní