Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Koláčik Mojej Starkej (κ ≤ 1) vzorák KMS-alfa popis: 9
2. Ktorá Minca Spadla (κ ≤ 2) vzorák KMS-alfa popis: 9
3. Krivky Mám Súbežné (κ ≤ 3) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
4. Kilá Musia Sedieť (κ ≤ 5) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
5. Každý Miluje Sladkosti (κ ≤ 8) vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
6. Krátenie Mocniny Sedemnástky vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
7. Kradnutie Mincí Strieborných vzorák KMS-alfa KMS-beta popis: 9
8. Kolmicu Musím Spraviť vzorák KMS-beta popis: 9
9. Kuchtenie Múčnika Starkinho vzorák KMS-beta popis: 10
10. Knižka Moja Stratená vzorák KMS-beta popis: 10

Archív zadaní