Počet bodov:
Popis:  9b

Námorníci začali budovať svoju kolóniu. Prišiel čas, aby si rozdelili funkcie. Najprv ich však treba nájsť.

Nájdite všetky funkcie \(f\) z kladných reálnych čísel do kladných reálnych čísel také, že pre všetky kladné reálne čísla \(a\), \(b\), \(c\), \(d\) spĺňajúce \(abcd=1\) platí \[(f(a)+f(b))\cdot(f(c)+f(d))=(a+b)\cdot(c+d).\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.