Počet bodov:
Popis:  9b

Prečo sa polynóm rád vracia k osi \(x\)? Lebo tam má svoje korene.

Majme polynóm \(P(x)\) štvrtého stupňa s reálnymi koeficientami taký, že pre všetky reálne čísla \(x\) platí \(P(x) \geq x\) a navyše \(P(1) = 1\), \(P(2) = 4\) a \(P(3) = 3\). Nájdite všetky také polynómy \(P(x)\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.