Počet bodov:
Popis:  9b

Krab chcel zbaliť krabicu, no už nemal žiadnu voľnú…

Štvorce \(BCDE\) a \(FGHI\) sú v trojuholníku \(ABJ\) tak ako na obrázku 1, pričom bod \(E\) je stred strany \(AB\), \(C\) je stred strany \(FG\), body \(D\) a \(I\) ležia na strane \(AJ\), bod \(G\) leží na strane \(BJ\) a bod \(F\) leží na strane \(CD\). Akú časť trojuholníka \(ABJ\) tvorí štvorec \(BCDE\)?

Obrázok 1: Zbalené krabice
Obrázok 1: Zbalené krabice

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.