Počet bodov:
Popis:  9b

Prečo dokázal byť Istanbul takým vojensky významným bodom? Bo spor.

Bospor a Dardanely sa striedali v ofarbovaní šachovnice veľkosti \(7 \times 3\). Bospor ofarboval políčka červenou a Dardanely modrou. Dokážte, že po ofarbení všetkých políčok vieme nájsť také \(4\) políčka rovnakej farby, ktoré tvoria obdĺžnik (teda ich stredy sú vrcholy pravouhlého rovnobežníka) so stranami rovnobežnými s mriežkou šachovnice.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.