Počet bodov:
Popis:  9b

Krtko je tým úplne celý nadchnutý. Všimne si, že aby to celé fungovalo, tak pre počet vyučovacích hodín (\(h\)), počet učiteľov (\(u\)) a počet predmetov (\(p\)) musí platiť nasledujúci vzťah.

Nájdite všetky nezáporné celé čísla \(h\), \(u\), \(p\), pre ktoré platí \[h! + 5^u = 7^p.\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.