Počet bodov:
Popis:  9b

Mr. Miro je slávny svojou dokonalou dedukciou. Jeden známy mu raz rozprával o rovnobežníku, ktorý bol rozdelený priamkou na dva štvoruholníky. Sotva prezradil, že tieto dva štvoruholníky majú rovnaký obsah, Mr. Miro hneď hovoriac „Easy!“ doplnil, že v takom prípade musia isto mať aj rovnaký obvod. Dokáže, že Mr. Miro mal pravdu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.