Počet bodov:
Popis:  9b

Marek sa nerád hrá futbal, tak sa zabával redukovaním čísel. Prirodzené číslo vieme zredukovať, ak ho môžeme bezo zvyšku predeliť jeho poslednou cifrou. Nájdite všetky čísla, ktoré vieme zredukovať na číslo 1. Nezabudnite zdôvodniť, že ste naozaj našli všetky čísla. (Môžeme použiť redukciu aj viackrát.)

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.