Meno R. Škola
Miroslav Macko 1 Leaf
Michal Horanský 1 ŠpMNDaG
Tatiana Matejková 1 GPárNR
Róberta Juríková 2 FMFI UK
Tánička Bielaková 1 GAMČA
Karolína Pisoňová 2 FMFI UK
Kornélia Nemcová 1 GAMČA
Tomáš Ganz 1 ŠpMNDaG
Jasmína Portašiková 2 GVarZA
Erik Řehulka 1 ŠpMNDaG
Lukáš Baláž 2 GBánov
Barbora Barančíková 1 ŠpMNDaG
Matej Priesol 1 ŠpMNDaG
Natalia Calvo 1 GPárNR
Martin Starovič 1 ŠpMNDaG
Tereza Prokopová 2 GJH
Andrej Genčur 1 Iná škola
Michaela Ždímalová 2 GJH
Nina Benková 2 GPiešť
Jana Černíková 2 GJH
Daniel Magula 3 GPiaNT
Michal Vranovský 1 GCSLewis
Veronika Ganzová 3 GMerTT
Anežka Pajunková 1 Iná škola
Alžbeta Jurečeková 2 ezsmt
Gabriela Šavelová 1 GAMČA
Karol Rudolf Pozsonyi 2 Iná škola
Alex Chudíc 1 ŠpMNDaG
Vedúci
Adam Kňaze FIIT STU
Betka Bohiniková FMFI UK
Katarína Marčeková FMFI UK
Dominik Hollý FMFI UK
Ivona Hrivová FMFI UK
Kristína Prešinská FMFI UK
Miroslav Psota FMFI UK
Mojmír Majdiš GDKubí
Slavomír Hanzely KAUST
Martin Vodička MPI