Sústredenie pre najlepších riešiteľov KMS

Fotky

https://photos.app.goo.gl/8pqMw5GQzvd2iTCm1


Zoznam účastníkov