Ahoj človek!

S veľkou radosťou ti oznamujeme, že ťa ako jedného z mála preživších ľudí na tejto zombíkmi zamorenej Zemi pozývame do našej horskej pevnosti Huty.

Táto pevnosť je vonkoncom najbezpečnejšie miesto na celom svete, dá sa do nej dostať iba špeciálnym, pre vonkajší svet neviditeľným, autobusom, ktorý jazdí iba raz za týždeň (ani odtiaľ sa nijak inak určite nedostaneš). Je silne sterilná, zombícka krv tam ešte nepáchla. Ubezpečujeme ťa, že ak sa rozhodneš pozvánku prijať, budeš navždy oslobodený od každodenného nebezpečenstva, ktorému v týchto ťažkých časoch musíš čeliť. Na tomto mieste si z teba zombíci kebab neurobia! Doprav sa do Liptovského Mikuláša dňa 16.6. Tam ťa vyzdvihne náš špeciálny autobus. Snaž sa tváriť nenápadne.

Pred cestou do Hút je však potrebné, aby si si zostavil svoj tím na prežitie tejto zombie apokalypsy. Tu si stiahni šablónu. Do prázdnych rámčekov umiestni fotografie statočných ľudí, prípadne iných bytostí, ktoré plánuješ obsadiť do zodpovedajúcich funkcií. Je dôležité, aby si ich dobre poznal/-a, (obrátené poznanie platiť nemusí) aby tvoj tím čo najlepšie fungoval. Vyplnený tím zašli mailom späť Marekovi. FAQ: Áno môže to byť aj fiktívna osoba aj osoba ktorú nikto okrem teba nepozná ale ty ju musíš poznať.

Fotky

https://photos.app.goo.gl/4AxNAk2ThoRqwdT97


Zoznam účastníkov