Sústredenie je na základe odporúčania RÚVZ zrušené

Zoznam účastníkov