Meno R. Škola
Simon Omaník 1 GAMČA
Samuel Vargovčík 2 ŠpMNDaG
Michal Urban 3 GAMČA
Erik Tóth 3 GJH
Elena Simčová 1 GAMČA
Alžbeta Klimentová 2 GPošKE
Jozef Bachniček 2 ŠpMNDaG
Viktória Krettová 1 GAMČA
Viera Glevitzká 3 GPriev
Barbora Novosadová 4 PiaGTN
Laura Skalošová 2 ŠpMNDaG
Viktor Imrišek 3 GAMČA
Marián Kurčina 3 GDKubí
Martin Kopčány 3 GBrez
Eliška Kaločová 3 GBZA
Peter Kumančík 2 GAMČA
Uršuľa Mária Kossaczká 2 GAMČA
Michal Almáši 3 GPMKE
Michal Pecho 4 SDubn
Jakub Šošovička 3 SZScenada
Michal Imrišek 1 GAMČA
Natália Banasová 2 Leaf
Viktor Balan 4 GAMČA
Veronika Chovancová 3 PiaGTN
Martin Štěpánek 3 GJH
Sara Gašparová 3 GAMČA
Andrej Znamenáček 1 GAMČA
Alica Dományová 2 GAMČA
Marek Perignat 3 Iná škola
Adam Džavoronok 3 MFF CUNI
Matúš Hladký 4 FMFI UK
Martin Šindelář 2 GAMČA
Martin Belluš 3 GAMČA
Jakub Skaloš 4 FMFI UK
Dominik Rigasz 1 GJH
Júlia Mnichová 2 GKromp
Vedúci
Viktória Pravdová FMFI UK
Jakub Poljovka FMFI UK
Matúš Zelko GAMČA
Jozef Rajník FMFI UK
Jakub Kliment MFF CUNI
Barbora Javorová GAMČA
Adrianka Janáčková FMFI UK
Peter Súkeník FMFI UK
Michal Staník FI MUNI
Matúš Zubčák FMFI UK
Kristina Rybarova GĽŠTN