Meno R. Škola
Tomáš Kodaj 1 GAMČA
Teo Višňovský 9zš ŠpMNDaG
Ivana Kováčová 9zš GAMČA
Linda Mičicová 1 GBAS
Nina Brezinová 2 GBAS
Teo Gertler 9zš GAMČA
Matúš Pokorný 1 GAMČA
Rudolf Kusý 1 GAMČA
Tomáš Otrubčák 2 GĽŠTN
Marián Kovaľ 9zš GAMČA
Igor Vargovič 1 GĽŠTN
Matúš Fülöp 9zš GAMČA
Samuel Šandor 1 GPošKE
Tomáš Halamiček 9zš GJH
Viliam Gottweis 1 GAMČA
Šimon Dafčík 1 GAMČA
Libuše Frimlova 2 Iná škola
Sofia Maťašovská 9zš GJH
Zuzana Svinčiaková 3 GBrez
Martin Šamaj 2 GĽŠTN
Zuzana Škerliková 2 GJH
Sarah Klopstock 9zš ŠpMNDaG
Michal Iľkovič 2 GMoPO
Martin Dzúr 2 Iná škola
Max Kovář 9zš GAMČA
Jan Toth 9zš GAMČA
Michal Haverlík 9zš GAMČA
Vedúci
Daniel Teplan SZScenada
David Belobrad FMFI UK
Ivona Hrivová FMFI UK
Lukáš Gáborik FMFI UK
Michal Molnár MFF CUNI
Peter Súkeník FMFI UK
Jakub Skaloš FMFI UK
Tereza Škublová FMFI UK
Viktória Pravdová FMFI UK
Jakub Poljovka FMFI UK
Juraj Rosinsky Iná škola