Zadanie

Mr. Miro (čítaj majro) uviazol v zápche. Aby si spríjemnil čakanie, zamyslel sa nad nasledujúcou geometrickou úlohou. V trojuholníku \(ABC\) \((|AC|>|AB|)\) sa vpísaná kružnica so stredom v bode \(I\) dotýka strany \(BC\) v bode \(D\). Nech \(M\) je stred strany \(BC\). Dokážte, že kolmice z bodov \(M,\,D\) postupne na priamky \(AI,\,MI\) a výška trojuholníka \(ABC\) na stranu \(BC\) sa pretínajú v jednom bode.

HTML vzorák nie je k dispozícii.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.