Zadanie

Dáni sú veľkí ochrancovia prírody, a preto používajú výlučne rozložiteľné materiály.

Dokážte, že neexistuje kladné celé číslo \(n\), pre ktoré je číslo \[10^{10^{10^n}}+10^{10^n}+10^n-1\] prvočíslom.

Zápis \(a^{b^c}\) sa chápe uzátvorkovaný ako \(a^{(b^c)}\). Napr. \(2^{2^3} = 2^8 = 256\). Pozor, \(2^{2^3} \ne (2^2)^3 = 4^3 = 64\).

Označme si \(V=10^{10^{10^n}}+10^{10^n}+10^n-1\). Ak chceme ukázať, že \(V\) nie je prvočíslo, tak ako jednoduché spôsoby sa nám priamo núkajú rozloženie na súčin a nájdenie deliteľa.

Nájsť deliteľa znamená pre dané \(n\) nájsť \(d\) také, aby \(10^{10^{10^n}} + 10^{10^n} + 10^n - 1 \equiv 0 \pmod{d}\).1 Skúsme ho nájsť tak, aby čísla \(10^{10^{10^n}}, 10^{10^n}, 10^n\) mali pekné zvyšky po delení \(d\). Ako vhodní kandidáti sa naskytujú \(d_1=10^k, d_2=10^k+1, d_3=10^k-1\). Zrejme pri deliteľovi \(d_1\) bude mať \(V \pmod{d_1}\) jednotku na mieste jednotiek, teda nevyhovuje.

Pozrime sa na \(d=d_2\). Po troche skúšania môžeme prísť na to, že vieme docieliť, aby zvyšky členov \(V\) boli \(\pm1\). Takto možno zistiť, že pre \(n=2^ab\) (kde \(b\) je nepárne) je \(d=10^{2^a}+1\) je deliteľ \(V\). Inak napísané \(-1 \equiv 10^{2^a} \pmod{d}\). Pozrime sa na zvyšky členov \(V\) po delení \(d\).

  • \(-1 \equiv -1 \pmod{d}\).

  • \(10^n = 10^{2^ab} = (10^{2^a})^b \equiv (-1)^b \equiv -1 \pmod{d}\).

  • \(10^{10^n}= 10^{2^a5^a(10^{n-a})}= (10^{2^a})^{5^a10^{n-a}} \equiv (-1)^{5^n10^{n-a}} = 1 \pmod{d}, \) keďže \(5^n10^{n-a}\) je párne (rozmyslite si).

  • \(10^{10^{10^n}} = 10^{2^a5^a(10^{10^n-a})} = (10^{2^a})^{5^a10^{10^n-a}} \equiv (-1)^{5^a10^{10^n-a}} = 1,\) keďže \(5^a10^{10^n-a}\) je párne (rozmyslite si).

Teda \(10^{10^{10^n}}+10^{10^n}+10^n-1 \equiv 1+1-1-1 =0 \pmod{d}\), našli sme teda deliteľa \(d_2\) výrazu \(V\). Keďže \(1<10^{2^a}+1<V\), \(V\) nie je prvočíslo. Týmto je dôkaz hotový.


  1. Pokiaľ ste sa s takýmto zápisom ešte nestretli, pozrite si kapitolu 4.6 Kongruencie v Zbieke KMS.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.