Zadanie

Ráno sa Dantemu ťažko vstávalo do roboty. Veď aby nie, keď to včera prehnal s oslavami svojho veľkolepého víťazstva v kasíne. Preto keď mu ráno prišla ďalšia ponuka, delegoval ju na svojich podriadených – teda na vás. Chcelo sa mu spať.

„Vážený pán Dante, naše firemné logo je zložené zo šiestich zhodných rovnoramenných trojuholníkov, ktoré sú umiestnené tak ako na obrázku, ktorý Vám v prílohe posielame. Naše logo však môže byť dokonalé len ak body \(M\), \(F\), \(C\) ležia na jednej priamke. Zistite nám, prosím, či body \(M\), \(F\), \(C\) ležia na jednej priamke. Musí to nevyhnutne platiť bez ohľadu na pomer dĺžok strán rovnoramenných trojuholníkov? Svoje tvrdenie zdôvodnite.“

image

Akým spôsobom by sme vedeli dokázať, že body \(M, F, C\) ležia na jednej priamke? Predsa pomocou vrcholových uhlov, stačí dokázať \(|\sphericalangle CFD|=|\sphericalangle EFM|\). Keďže zadané trojuholníky sú zhodné a rovnoramenné, tvar celého obrázka závisí len od jedného uhla. Napríklad keď si označíme \(|\sphericalangle ACB|=\alpha\), všetky ostatné uhly závisia len od hodnoty \(\alpha\) a pri troche šťastia by sa nám ich mohlo podariť dopočítať. Každý z našich šesť zhodných trojuholníkov má dva uhly rovné \(\alpha\) a jeden uhol \(180^\circ-2\alpha\).

Vyjasnime si ešte jednu vec. Zadanie hovorí, že trojuholníky sú umiestnené ako na obrázku, čím sa myslí aj to, že body sú usporiadané v rovnakom poradí ako na obrázku. To konkrétne znamená, že bod \(D\) leží vnútri úsečky \(AC\), čo je to ekvivalentné s tým, že trojuholník \(ABC\) má kratšiu základňu ako ramená, \(|CB|<|AC|\).

Zamerajme sa na uhol \(|\sphericalangle CFD|\). Trojuholník \(CDF\) je rovnoramenný, lebo \(|FD|=|ED|-|EF|=|AC|-|AD|=|CD|\). Vieme, že uhol \(FDA\) má veľkosť \(\alpha\) a je vonkajším uhlom v trojuholníku \(CDF\). Využijeme, že súčet dvoch vnútorných uhlov trojuholníka je rovný vonkajšiemu protiľahlému uhlu (premyslite si), teda \(|\sphericalangle CFD|+|\sphericalangle FCD|=|\sphericalangle FDA|=\alpha\). Zároveň z rovnoramennosti sú uhly \(|\sphericalangle CFD|\) a \(|\sphericalangle FCD|\) rovnaké, takže oba majú veľkosť \(\alpha /2\).

image

Teraz by sme chceli vyjadriť uhol \(|\sphericalangle EFM|\), ideálne aby bol tiež \(\alpha /2\). Všimnime si päťuholník \(FGHKM\). Štyri jeho strany majú rovnakú dĺžku a tri uhly \(FGH\), \(GHK\), \(HKM\) majú rovnakú veľkosť, lebo sú zložené z dvoch uhlov \(\alpha=|\sphericalangle IGH|=|\sphericalangle JHK|=|\sphericalangle LKM|\) a \(180^\circ-2\alpha=|\sphericalangle FGE|= |\sphericalangle GHI|=|\sphericalangle HKJ|\). Päťuholník vyzerá byť symetrický podľa osi úsečky \(MF\). Dalo by sa to zdôvodniť tým, že rovnoramenný trojuholník \(GHK\) je symetrický podľa osi uhla \(GHK\), na úsečky \(HK\) a \(HG\) napojíme úsečky \(KM\) a \(GF\) rovnakej dĺžky pod rovnakými uhlami, takže budú tiež symetrické podľa tejto osi uhla. Potom obraz uhla \(KMF\) v osovej súmernosti podľa tejto osi je uhol \(GFM\), takže majú rovnakú veľkosť: \(|\sphericalangle KMF|=|\sphericalangle GFM|\).

Uvedieme ešte jedno zdôvodnenie rovnosti \(|\sphericalangle KMF|=|\sphericalangle GFM|\). Rovnoramenné trojuholníky \(FGH\) a \(HKM\) sú zhodné podľa vety \(sus\), takže \(|HF|=|HM|\). Trojuholník \(MHF\) je rovnoramenný, takže \(|\sphericalangle HFM|=|\sphericalangle HMF|\). Už ľahko spočítame rovnosť uhlov \(|\sphericalangle KMF|=|\sphericalangle KMH|+|\sphericalangle HMF|=|\sphericalangle GFH|+|\sphericalangle HFM|=|\sphericalangle GFM|\).

Ďalej použijeme poznatky, že \(|\sphericalangle KMF|=|\sphericalangle GFM|\), a že súčet uhlov v päťuholníku je \(540^\circ\) a dostaneme \[|\sphericalangle GFM|=\frac{540^\circ-3|\sphericalangle GHK|}{2}=\frac{540^\circ-3(180^\circ-\alpha)}{2}=\frac{3\alpha}{2}.\]

Nakoniec naozaj dostávame \(|\sphericalangle EFM|=|\sphericalangle GFM|-|\sphericalangle GFE|=\frac{3}{2}\alpha-\alpha=\alpha/2\), čím sme dokázali, že body \(M, F, C\) budú vždy ležať na jednej priamke, nezávisle od tvaru trojuholníka \(ABC\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.