Zadanie

Dante si pobavene odpľul a vyrazil z domu. Pred prestrelkou je iste potrebné si kúpiť kokosáky do bambitky. Zohol sa a prešiel cez skrytý podchod medzi dvoma avenues. „Sevas, Jerry, starý krokodíl,“ zavrčal, keď naňho spoza špinavých dverí vykukol nie menej špinavý chlap. „Poď ďalej a nasoľ si klobásku,“ uškrnul sa Jerry a vstúpil do obchodu. Dante si chce kúpiť náboje do dvoch bambitiek. Náboje skladuje vo veľkých štvorcoch, preto by bol rád, keby aj počty nábojov boli štvorcami prirodzených čísel. Dante má rád poriadok, preto by rád kúpil oboch typov krabičiek rovnaký počet. Zaujímalo by ho však, aké má možnosti.

Nájdite všetky kladné celé čísla \(n\), pre ktoré sú obe čísla \(12n - 119\) a \(75n - 539\) druhými mocninami celých čísel (nie nutne rovnakých).Nech teda spomínané celé čísla sú \(x,y>0\), tj\[\begin{aligned} 12n-119 &= x^2, \\ 75n-539 &= y^2.\end{aligned}\]Upravme si obe rovnice, aby pri \(n\) bolo v oboch rovniciach rovnaké číslo. Teda najjednoduchšie je, aby sme obe rovnice vynásobili na číslo \(\operatorname{nsn}(12,75)=300\). Dostávame \[\begin{aligned} 300n &= 25x^2 + 25\cdot 119,\\ 300n&= 4y^2 + 4\cdot 539.\end{aligned}\] Keď odpočítame rovnice navzájom, dostaneme \[0=25x^2-4y^2+25\cdot 119-4\cdot 539.\] Upravíme na súčin štvorcov známou formulkou \(a^2-b^2=(a+b)(a-b)\) a po vyčíslení súčinov dostaneme \[\begin{aligned} 0 &= (5x+2y)(5x-2y)+819.\\ \end{aligned}\] Teda finálne dostávame \[(2y-5x)(5x+2y)=819=3\cdot 3\cdot 7\cdot 13.\] Druhá zátvorka je kladná, teda obidve musia byť kladné. Zjavne prvá zátvorka je menšia ako druhá a musí nadobúdať hodnoty nejakého deliteľa čísla \(819\). Dostávame tak 6 možností, každú vyriešme zvlášť. Možnosti sú rozpísané v nasledujúcej tabuľke.

2y-5x 2y+5x 4y x
1 819 820 409/5
3 273 276 27
7 117 124 11
9 91 100 41/5
13 63 76 5
21 39 60 9/5

Na výpočet stĺpcov tabuľky sme použili vzťahy \[2y+5=\frac{819}{2y-5x},\qquad \qquad 4y=(2y-5x)+(2y+5x),\qquad \qquad x=\frac{\frac{4y}{2} - (2y-5x)}{5}.\]

Ďalšie možnosti už neexistujú, pretože ďalšie delitele čísla \(819\), ktoré môže nadobúdať zátvorka \((2y-5x)\) by boli väčšie ako zátvorka \((2y+5x)\), čo nie je možné. Dostávame tak jediné tri vyhovujúce hodnoty čo môže byť \(x\) (\(x\) musí byť celé!), a to \(27,11,5\). Ak si tieto tri hodnoty dosadíme do pôvodnej rovnice zo zadania, kde teda \(n=\frac{x^2+119}{12}\), dostaneme tak \(n=\frac{848}{12}, \frac{240}{12}, \frac{144}{12}\). Z týchto vychádzajú celé iba posledné dve čísla \(n=\frac{240}{12}=20\), a \(n=\frac{144}{12}=12\). Overíme si to aj na druhej rovnici, že to vychádza: \(75\cdot 20 - 539 = 961=31^2\), a možnosť pre \(n=12\) vychádza tiež \(75\cdot 12 - 539 = 144=12^2\).

Výsledok: Rovniciam vyhovujú práve dve \(n\), a to \(n=20, n=12\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.