Počet bodov:
Popis:  9b

V New Yorku sú obľúbené štvorčekové siete. Preto aj kvetinový záhon v Central Parku má tvar štvorčekovej siete \(m\times n\) políčok. V každom políčku rastie jeden typ kvetiny -- nezáporné celé číslo. Takýto záhon sa nazýva záhradou, ak sú splnené nasledujúce dve podmienky:

  • Rozdiel čísel na dvoch políčkach, ktoré susedia stranou, je 0 alebo 1.
  • Ak je číslo v nejakom políčku menšie alebo rovné ako číslo na všetkých políčkach susediacich stranou, tak je rovné 0.
V závislosti od kladných celých čísel \(m\) a \(n\) určte, koľkými spôsobmi môžu byť v záhone vysadené kvety, aby tvoril záhradu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.