Počet bodov:
Popis:  9b

Najuznávenejšou osobou krajiny je čarodejník Š. Je známy tým, že svojou mágiou kreslí rôzne geometrické obrazce, napríklad takéto. Kružnice $k$ a $l$, sa pretínajú v dvoch bodoch $A$ a $B$. Stred $S$ kružnice $k$ leží na kružnici $l$. Tetiva $AC$ kružnice $k$ pretína $l$ po druhýkrát v bode $D$. Dokážte, že úsečky $SD$ a $BC$ sú na seba kolmé.1


  1. K tejto úlohe vám odporúčame pripomenúť si, resp. naštudovať vzťahy medzi uhlami v kružnici. Môžete sa o nich dočítať v článku https://old.kms.sk/~mazo/matematika/pocitanieUhlov.pdf, hlavne v príklade 2.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.