Počet bodov:
Popis:  9b

V Krajine osí ôs však žije aj zlý čarodejník, známy pod menom Devil Voršiper. Dobrý čarodejník Š ho vyzval raz na súboj. Devil Voršiper rozložil na stôl $2n$ kariet pexesa ($n$ párov rovnakých kariet). V každom ťahu môže Š otočiť $k$ kariet lícom nahor. Ak je medzi nimi aspoň jeden pár, Š vyhral. Ak nie, tak Devil Voršiper nachvíľu oslepí Š-a. Kým Š nevidí, tak Devil Voršiper zoberie $k$ kariet, ktoré Š otočil, ľubovoľne ich zamieša a potom v nejakom poradí vráti na tých $k$ pozícií, odkiaľ ich zobral. Potom sa Š-ovi otvoria oči a pokračuje ďalším ťahom. Pre ktoré dvojice celých čísel $n \ge k \ge 2$ existuje prirodzené číslo $m$ také, že Š môže zaručene vyhrať na nanajvýš $m$ ťahov bez ohľadu na to, ako Devil Voršiper mieša karty?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.