Počet bodov:
Popis:  9b

Kika si v Dánsku všimla zaujímavú vec – všetci Dáni majú ľavé rameno rovnako dlhé ako pravé a navyše, všetci Dáni rovno bežia.

Označme bod \(X\) na základni \(BC\) rovnoramenného trojuholníka \(ABC\) a body \(P\) a \(Q\) postupne na stranách \(AB\) a \(AC\) také, že \(APXQ\) je rovnobežník. Bod \(Y\) je obraz bodu \(X\) v osovej súmernosti podľa priamky \(PQ\). Dokážte, že bod \(Y\) leží na kružnici opísanej trojuholníku \(ABC\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.