Počet bodov:
Popis:  9b

Keďže Betke je za Kikou smutno, upiekla jej ďalších \(20\) perníkov s váhami postupne \(10,\, 20,\, \dots,\, 200\) gramov, ale nevie, ktorý perník koľko váži. Keď prišla na poštu zistila, že môže Kike poslať len dva perníky. Chvalabohu, Vodka je po ruke a je skúsený vážič jedla. Betka môže dať Vodkovi ľubovoľné dva perníky a Vodka jej povie, ktorý je ťažší. Žiaľbohu, Vodka to nerobí zadarmo. Zakaždým, keď dáva Betka Vodkovi vážiť perníky, musí mu dať spolu s nimi tretí perník, ktorý Vodka zje. Výsledok váženia Vodka povie až po zjedení perníka.

  1. Vie Betka týmto spôsobom zaručene nájsť dva perníky, ktoré spolu vážia aspoň \(280\) gramov?
  2. Vie Betka týmto spôsobom zaručene nájsť dva perníky, ktoré spolu vážia aspoň \(300\) gramov?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.