Počet bodov:
Popis:  9b

Keď Jožo v noci nevie zaspať, počíta svoje obľúbené prvočísla. Prvočíslo \(p\) sa nazýva Jožovo obľúbené, ak preň existuje prirodzené číslo \(k\), pre ktoré platí, že \(p\) delí \(k^{3}+6\). Ukážte, že nech by sa Jožo snažil ako chcel, všetky svoje obľúbené prvočísla by sa mu spočítať nepodarilo. Inak povedané, dokážte, že Jožovych obľúbených prvočísel je nekonečne veľa.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.