Počet bodov:
Popis:  9b


Keď sa Kika vrátila z Dánska, tak vyprávala následujúcu príhodu: „V Kodani som narazila na šarlatána Mariána. Na stole mal kartovú hru Sety a chcel ma obabrať. Ja som ho však zaskočila otázkou: Koľko je platných setov, ktoré sa skladajú iba z modrých kariet.“ Aká je odpoveď na Kikinu otázku? (Ale neprezraďte to Mariánovi!)

Sety sú kartová hra. Každá setová karta má 4 vlastnosti: farbu, tvar, počet a výplň. Každá z týchto vlastností môže na karte nadobúdať tri stavy. Napríklad karta môže mať modrú, červenú alebo zelenú farbu. Príklady kariet môžete vidieť na obrázku. Balík obsahuje všetky rôzne kombinácie týchto vlastností, každú práve raz. Setom nazývame v hre takú trojicu kariet, že pre danú vlastnosť sú všetky stavy na kartách buď rovnaké, alebo rôzne. Napríklad jeden modrý prázdny trojuholník, 2 modré plné trojuholníky a 3 modré šrafované trojuholníky tvoria set (trojica na obrázku vľavo). Trojica kariet vpravo tiež tvorí set.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.