Počet bodov:
Popis:  9b

Krtko sa hral s tabuľkou, pretože vedel, že tabuľka je relácia a relácie sú veľmi dôležité v databázových systémoch. Síce táto úloha veľmi s databázami nesúvisí, ale zdala sa mu pekná, tak sa o ňu s vami podelil.

Máme tabuľku \(10 \times 10\), v ktorej sú v nejakom poradí čísla od \(1\) do \(100\), každé práve raz. V jednom ťahu môžeme vymeniť ľubovoľné dve (nie nutne susediace) čísla kdekoľvek v tabuľke. Dokážte, že za najviac \(35\) ťahov sa vieme dostať do stavu, kedy je súčet každých dvoch hranou susedných čísel zložené číslo (t. j. nie prvočíslo ani číslo \(1\)).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.