Počet bodov:
Popis:  9b

Každý môže súťažiť, no nie každý môže pracovať na poli. Tarzan so snúbenicou potrebovali okopať novovzniknuté pole, no prihlásilo sa im až priveľa algebraikov.

Pre pochybenie úradov má pole tvar štvorčekovej mriežky \(n \times n\), kde \(n\ge2\). Na niektorých políčkach sú algebraici, pričom žiadni dvaja nie sú na tom istom políčku. Každý algebraik kope motykou v jednom políčku, otočený jedným zo štyroch smerov rovnobežných so stranami poľa. Problémom je, že občas motyka vystrelí. Potom letí v smere, ktorým je algebraik otočený, až vyletí z poľa von alebo zasiahne iného algebraika. Koľko najviac algebraikov môžeme na pole umiestniť tak, aby s istotou nikto nebol zasiahnutý, keď motyka strelí? Umiestnením algebraika určujeme aj to, ktorým smerom bude otočený.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.