Počet bodov:
Popis:  9b

V Kanianke sa rozhodli zaviesť metro. Každá linka má mať aspoň štyri zastávky a ľubovoľné dve linky majú mať spoločnú práve jednu zastávku. Dokážte, že pre každý taký návrh liniek možno rozdeliť zastávky na podzemné a nadzemné tak, že každá linka bude obsahovať zastávky oboch typov.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.